Audyt energetyczny – co to jest?

Termomodernizacja budynku to kosztowne przedsięwzięcie. Dla uzyskania pożądanych efektów polegających na zmniejszeniu kosztów ogrzewania budynku, należy przeprowadzić jego szczegółową analizę energetyczną. Dopiero wówczas można przystąpić do działań ograniczających ucieczkę ciepła z budynku i zmniejszających jego zapotrzebowanie na ciepło.

Audyt energetyczny domu i przedsiębiorstwa

audyty energetyczneEkspertyza określająca zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne prac prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło budynku to audyt energetyczny. Umożliwia on dokonanie obiektywnej oceny zasadności przeprowadzanych prac modernizacyjnych i wskazuje najbardziej optymalne rozwiązania, zarówno z punktu widzenia kosztów realizacji, jak również oszczędności energii. Audyty energetyczne powinny być wykonywane systematycznie, by sprawdzać czy zainstalowany system jest nadal szczelny i czy nie ma strat energii. Audyt energetyczny budynku powinien zawierać inwentaryzację instalacji zużywających energię, ocenę właściwości cieplnych budynku oraz określenie, jaka jest charakterystyka energetyczna budynku, stwierdzenie, na jakie sposoby można zmniejszyć zużycie energii, ocenę opłacalności proponowanych metod i wskazanie, które z nich są optymalne dla rozpatrywanego obiektu. Procedura audytu jest dość skomplikowana. W rezultacie uzyskujemy jednak ocenę kosztu, zysku, czasu zwrotu kosztów modernizacji i inne przydatne ekonomicznie wskazówki.

Jego zadaniem pozostaje też ocena opłacalności i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych, które wpływają na zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego. Podczas analizy budynków zyskujemy cenną wiedzę, mogącą posłużyć podczas wykończenia budynku, ewentualnego remontu bądź termomodernizacji. Warto ponieść koszty przeprowadzenia tej procedury, by koszt energii stał się bardziej ekonomiczny.