Dziedzictwo sieci wodociągowych

Na pewno wszyscy z nas, a już na pewno większość kojarzy z lekcji historii pojęcie akweduktu. To jedno z kluczowych pojęć poruszanych na zajęciach poświęconych starożytności oraz jej wynalazkom. Akwedukty bez wątpienia były szczytowym osiągnięciem tego okresu.

Dzieje sieci wodociągowych

wykonanie sieci wodociągowych na ŚląskuDzięki niemu ludzie mieli łatwiejszy dostęp do wody. Był to przodek dzisiejszych kanałów wodociągowych. Obecnie korzystamy z sieci wodociągowej. Jak się ją definiuje? Przede wszystkim poprzez jej funkcję. Głównym zadaniem każdej sieci wodociągowej jest zaopatrywanie ludzi w wodę. Sieć wodociągowa może być rozgałęziona, pierścieniowa i mieszana. Wyróżnia się również wodociągi z podziałem na zasięg terytorialny, i tak są to: lokalne, centralne, grupowe, okręgowe oraz wieloprzestrzenne. Współcześnie sieć wodociągowa znacznie się rozwinęła od czasów starożytnych. W Polsce jedna z nowocześniejszych znajduje się na południu kraju, gdzie dzięki prężnie rozwijającemu się przemysłowi oraz technice wykonanie sieci wodociągowych na Śląsku nie było żmudnym procesem. O coraz szybszym rozwoju świadczy, że planuje się obecnie wybudowanie kolejnych sieci wodociągowych w miastach leżących w obrębie Śląska. Śladem po dawnych wodociągach są zabytkowe stacje wodociągowe, które są ulokowane nie tylko na południu kraju, ale także w innych regionach, dzięki czemu kolejne pokolenia mogą przekonać się na własne oczy jak niegdyś wyglądała sieć wodociągowa oraz jak nasi przodkowie otrzymywali wodę. Pokazuje to jak ważne jest dziedzictwo techniki w naszym kraju.

Pomimo szybkiego rozwoju i powstawaniu coraz to nowych sieci wodociągowych, tradycja jest dla nas ważna. A zachowanie dawnych wodociągowych to część historii. Warto to pielęgnować i zachować ocalone elementy dawnych sieci wodociągowych.