Jak przebiega proces likwidacji szkód powypadkowych?

Każdy uczestnik wypadku drogowego chce, aby jego sprawa była dobrze i szybko rozwiązana. Jednak aby było to możliwe, musimy skorzystać z pomocy instytucji, które pomagają w kompleksowym rozwiązywaniu spraw, dotyczących kolizji i wypadków drogowych. Jak przebiega zatem rzetelna likwidacja następstw i szkód, powstałych podczas wypadku drogowego?

Likwidacja szkód po wypadku przez kancelarie prawne

likwidacja szkód powypadkowychProces likwidacji szkód jest podzielony na kilka etapów, a jego celem jest sprawienie by klient kancelarii był maksymalnie zadowolony z efektów finalnych jej pracy. Likwidacja szkód powypadkowych zaczyna się zazwyczaj od zgłoszenia szkody i analizy dokumentów przez kancelarię prawną. Następnie klient podpisuje umowę z danym biurem, która zobowiązuje kancelarię do dalszych działań. W dalszym biegu sprawy mamy do czynienia z pracą rzeczoznawcy, który sporządza kosztorys naprawy oraz wycenia pojazd. Następnie lekarz orzecznik szacuje procent naszego uszczerbku na zdrowiu, a my otrzymujemy samochód zastępczy, którego możemy używać w czasie trwania sprawy i pracy kancelarii. Jeżeli kancelaria prawna skończy swoją pracę, zgłasza szkodę do konkretnego towarzystwa ubezpieczeń, oraz nadzoruje każdy etap postępowania likwidacyjnego. Po skończonych działaniach kancelarii następuje wypłata naszego odszkodowania, a my możemy uiścić opłatę, która jest należna w takim wypadku prawnikom.

Z kompleksowych usług likwidacyjnych kancelarii prawnych korzysta bardzo dużo osób. Większość klientów jest dużo bardziej zadowolona z takiego obrotu spraw, ze względu na bardziej rzeczowe podejście prawników do konkretnej sprawy, co daje owocne rezultaty w postaci korzystnego oszacowania szkód oraz wypłaty odszkodowania, opiewającego na odpowiednią sumę pieniędzy.