Jak sprawdzić sieć elektryczną?

 

W każdym zakładzie przemysłowym zachodzi konieczność rejestrowania różnych danych. Pozwalają one później podejmować decyzję o podjęciu działań modernizacyjnych. Dodatkowo informacje zgromadzone przez specjalistyczną aparaturę pozwalają również wytypować najważniejsze inwestycje, które powinny być wykonane w pierwszej kolejności. Może to dotyczyć chociażby zakupu nowych maszyn czy elementów linii technologicznych.

Pomiar wielkości elektrycznych

mierniki parametrów sieciSzczególnie ważnym zagadnieniem jest stała kontrola jakości zasilania. Do tego celu wykorzystuje się przede wszystkim nowoczesne mierniki parametrów sieci, które pozwalają rejestrować najważniejsze wielkości elektryczne. Można tutaj wspomnieć chociażby o wartości napięcia, natężeniu prądu czy różnych współczynnikach. Z punktu widzenia zarządcy obiektu szczególnie ważne są współczynniki określające zawartość harmonicznych w przebiegu napięcia czy prądu jak i również współczynnik mocy. Ten ostatni powinien być jak najbliższy jedności. W przypadku, gdy jest on znacznie niższy należy przeprowadzić kompensację mocy biernej pojemnościowej lub indukcyjnej. Warto wspomnieć, że im dokładniejszy miernik tym bardziej szczegółowe informacje można uzyskać na temat stanu sieci. Na rynku dostępna jest cała masa różnych modeli, które są dostarczane przez renomowanych producentów.

Zainteresowana strona ma do wyboru analizatory jedno oraz trójfazowe. Te ostatnie są przeważnie stosowane w układach, gdzie funkcjonują maszyny o dużej mocy. Jak widać obecnie kluczowym zagadnieniem jest zebranie odpowiedniej ilości danych na podstawie których można podjąć wiążące decyzje. Do tego wykorzystywana jest nowoczesna aparatura, która posiada wysoką dokładność, a także niezawodność. Dzięki temu możliwe jest zebranie dużej ilości informacji.