Kompletny przegląd instalacji

Do każdego budynku jest podłączona instalacja elektryczna, gdyż wymagają tego standardy prawa budowlanego. Prąd jest rozdzielony na każdy lokal, klatkę schodową, strych, czy piwnicę. Im starszy budynek, tym większe ryzyko awarii omawianej instalacji. 

Ile trwają przeglądy instalacji elektrycznej? 

przegląd instalacji piasecznoNa wstępie, trzeba ustalić kto w ogóle musi dokonywać takich przeglądów i czy są one obowiązkowe. Zgodnie z polskim prawem budowlanym każda nieruchomość powinna mieć wykonany przegląd instalacja przynajmniej raz na pięć lat. Obowiązek ten spoczywa na właścicielach budynków i ich zarządcach. Jest to związane z bezpieczeństwem, ponieważ stara instalacja może być wadliwa i zwyczajnie nieść ze sobą ryzyko awarii. Jeżeli w zakresie naszych kompetencji jest zalezienie firmy, która przeprowadzi przegląd instalacji Piaseczno jest miastem, w którym bez problemu ją znajdziemy. Są to firmy usługowe zatrudniające elektryków z dużym doświadczeniem i posiadającym odpowiednie pozwolenia. Przegląd w dużej mierze polega na sprawdzeniu stanu technicznego całej instalacji, sieci kabli i osprzętu oraz wykonanie wymaganych pomiarów. Omawiane przeglądy są realizowane także w zakładach pracy, które wykorzystują specjalistyczne maszyny elektryczne. W przypadku firm, częstsze przeglądy są wymagane, jeżeli w zakładzie występują wyziewy żrące, panuje duże zagrożenie wybuchem, występuje duże zapylenie, czy jest znaczny poziom wilgotności powietrza. Elektrycy w trakcie przeglądu, sprawdzają też zabezpieczenia przeciwpożarowe. 

Długość trwania przeglądu jest uzależniona od wielu czynników. Zależy od warunków jakie panują w miejscu instalacji, wielkości obiektu, czy złożonego charakteru kontrolowanej instalacji. Najczęściej w ciągu maksymalnie kilku godzin przegląd jest zrealizowany.