Pracownik fizyczny w Polsce

Pracownik fizyczny zajmuje się wykonywaniem prac wymagających większego lub mniejszego wysiłku fizycznego. Charakter zadań jest ściśle związany z profilem firmy. Na takim stanowisku nie jest wymagane wykształcenie, jedynie w przypadku bardziej specjalistycznych branż obowiązkowe jest posiadanie wykształcenia zawodowego.

Czym zajmuje się pracownik fizyczny?

pracownicy fizyczniZ pewnością to czym zajmuje się pracownik fizyczny jest uzależnione od branży. Najczęściej pracownicy fizyczni zajmują się wypakowywaniem towaru, pracą na produkcji, w magazynie, przy sprzątaniu, zbieraniu zamówień, ale także ochroną osób i mienia. Do pracowników fizycznych zaliczymy także brukarza, cieślę, drukarza, blacharza, cukiernika, dekarza, elektryka i fryzjera. Czy oznacza to jednak, że osoby pracujące w wymienionych zawodach są niewykształcone? Na pewno mają one inne przygotowanie niż pracownicy umysłowi. Zatem fryzjer musi mieć potwierdzony dyplom ukończenia szkoły zawodowej, a elektryk przygotowanie średnie techniczne. Inaczej sprawa przedstawia się jeśli chodzi o pracowników budowlanych – mamy bowiem kadrę wykwalifikowaną i niewykwalifikowaną. Pracownik fizyczny niewykwalifikowany jest bardzo często pomocny pracownikom fizycznym wykwalifikowanym czyli na przykład robotnicy, którzy tylko sprzątają lub dostarczają materiały budowlane. Niekoniecznie pracownik fizyczny to osoba bez kwalifikacji i doświadczenia. Coraz więcej pracodawców stawia na to, by zatrudniane osoby wcześniej już gdzieś pracowały i miały dobre referencje.

Pracownicy fizyczni najczęściej też pracują na zmianę i w trudnych warunkach, dlatego konieczna jest tutaj ogromna wytrzymałość fizyczna i odporność. Coraz częściej wymaga się od pracownika fizycznego, by miał prawo jazdy kategorii B oraz nie był osobą karaną.