Rządowe dofinansowania na modernizacje termoenergetyczne budynków

W czerwcu bieżącego roku premier w trakcie uroczystości KPRM zapowiedział, że na realizację rządowego programu „Czyste powietrze” władze państwa przeznaczą blisko 130 mld złotych. Nowa strategia termomodernizacji ma w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej w obrębie domów i mieszkań oraz wpłynąć na znaczny wzrost jakości powietrza w przeciągu najbliższej dekady. Planuje się także realizację funduszu na potrzeby dotacji związanych z modernizacjami budynków.

Audyt energetyczny – droga do optymalnych rozwiązań

audyt efektywności energetycznej wrocławModernizacja obecnej Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii jasno określa, że wraz z systematycznie rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną niezbędne jest przygotowanie zrównoważonych koncepcji, które w pełni pozwolą na realizowanie celów UE. Odbywające się w IV „Zielone Aukcje” OZE mają na celu wyłonienie najefektywniejszych rozwiązań prądu zielonego przy współpracy ze specjalistami działającymi w sektorze energetyki jakim jest audyt efektywności energetycznej Wrocław, dzięki czemu możliwe będzie objęcie ich szeregiem dotacji. Wnikliwe badania analityczne określają, że takie rozwiązanie umożliwi bezpośrednio utrzymać obecny stan dostaw energii elektrycznej w obrębie budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej czy zakładów przemysłowych również w kolejnej dekadzie. Po 2021r. planuj się zaprzestanie użytkowania konwencjonalnych obiektów z zakresu budownictwa takich jak np. bloki.

Według najnowszych danych analitycznych obecnie budżet krajowego skoku inwestycyjnego związanego z sektorem energetyki ma szansę osiągnąć zawrotną sumę blisko 3,8 mld złotych. Głównymi obszarami generowania zysków w energetyce określa się przede wszystkim działania biznesowe związane z wprowadzaniem na rynek energooszczędnych samochodów napędzanych prądem zielonym, bazując na analizie danych produkcyjnych, nowych modelach biznesowych czy crowdfundingu.