Słupki ochraniające przechodniów

 

W następstwie coraz częściej występujących ataków terrorystycznych radni dużych miast coraz częściej decydują się zbudować wyspecjalizowane zapory, których zadaniem jest powstrzymanie do wjazdu wszystkich samochodów nieuprawnionych na miejsca w których jest duże zatłoczenie. Najczęściej są to deptaki, skwery oraz terany w pobliżu centrów handlowych. 

Słupki powstrzymujące ataki terrorystyczne

certyfikowane słupki antyterrorystycznePodstawową funkcją tego typu zapór jest zapewnienie maksymalnej ochrony obiektów użyteczności publicznej. Certyfikowane słupki antyterrorystyczne znacząco różnią się od standardowych słupków stawianych powszechnie na drogach. Cała konstrukcja takiego słupka jest pogrubiona, wzmocniona i wyprodukowana z bardzo wytrzymałego stopu stali. Słupek jest wkopywany około dwa metry w ziemię i tam dodatkowo zabezpieczany. Bardzo częstym rozwiązaniem jest zakładanie specjalnych systemów, które pozwalają na chowanie się słupków w ziemi, a w razie potrzeby lub zagrożenia wysuwa się je na zewnątrz. Metoda ta jest bardzo często wykorzystywana przed wjazdami do instytucji rządowych lub ambasad. Blokada otwierana jest dopiero w przypadku stwierdzenia posiadania zgody do wjazdu na teren instytucji. Budowane są również przy bramach wjazdowych na teren jednostek wojskowych. Sterowanie nimi najczęściej odbywa się przy pomocy pilotów które wysyłają radiowe sygnały lub przy pomocy czujników ruchu to znaczy wysuwają się w momencie wykrycia ruchu a chowają w przypadku okazania lub zeskanowania w laserowym czytniku pozwolenia na wjazd. Takie blokady coraz częściej widujemy w popularnych ośrodkach turystycznych na całym świecie.

Używanie tego typu blokad ma przede wszystkim na celu zapewnienie najwyższych możliwych środków ochronnych. Montażem oraz serwisowaniem takich zapór zajmują się specjalne firmy posiadające pracowników wyszkolonych z zakresu bezpieczeństwa. Obecnie są najczęściej używanymi blokadami antyterrorystycznymi.