Zawód profesjonalnego sapera

Wiele osób marzy o pracy w wojsku, czy policji, bo służby mundurowe wiążą się z prestiżem. Nie każdy może w nich pracować, dlatego są to tym bardziej interesujące posady. Jednym z najbardziej niebezpiecznych zawodów jest zawód sapera.

Czym się zajmują saperzy?

saperPraca w służbach mundurowych zawsze niesie ze sobą pewne ryzyko, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z bronią, niebezpiecznymi przedmiotami, czy środkami chemicznymi. Pomimo to wiele osób decyduje się na taką pracę, ponieważ jest ona dobrze płatna. Saper jest osobą, która zawodowo się zajmuje głównie rozbrajaniem bomb i niebezpiecznych ładunków chemicznych. Jego praca jest szczególnie niebezpieczna, gdyż jeden mały błąd, może go kosztować utratę życia, lub zdrowia. Saperzy mogą pracować w wojsku i być wysyłani na misję do innych krajów, albo mogą mieć zatrudnienie w policji. W sytuacji alarmu bombowego, ale zgłoszenia podłożenia ładunku wybuchowego w miejscach publicznych, są oni wzywani w celu rozbrojenia ładunków. Bywa też że zajmują się zaminowaniem terenu, ale takie działania mają miejsce przede wszystkim na terytorium wroga. Saperzy zajmują się także wysadzaniem mostów, czy budynków przeznaczonych do rozbiórki. W niektórych przypadkach saperzy są wyręczani zdalnie sterowanymi robotami, które wyszukują, rozpoznają i rozbrajają różne ładunki. Do ich zadań należy też rozbrajanie wszelkich niewypałów pochodzących z okresu drugiej wojny światowej znajdujących się na lądzie w wodzie. Jak widać ich praca jest bardzo niebezpieczna, ale tez bardzo potrzebna.

Aby zostać saperem trzeba przejść długie i trudne szkolenie oraz posiadać dużą wiedzę z zakresu chemii, fizyki i ładunków wybuchowych. Wkład pracy, wiedzy i ryzyko jakie towarzyszy saperowi każdego dnia, jest odpowiednio wynagradzane pensją.