Ziemniaki – sposoby nawożenia

Właściwie przeprowadzony proces nawożenia ziemniaka zapewnia zarówno zwiększenie odporności roślin i ich możliwości długiego przechowywania, jak i zwiększenie zbieranych plonów. Prawidłowe nawożenie musi być skupione wokół kilku niezwykle istotnych czynników, do których należy w szczególności kierunek uprawy, poziom mikro- i makroelementów w glebie pod rolę oraz poziom stosowanych procesów agrotechnicznych. Mają one bowiem na celu uzyskanie jak najlepszych plonów pod względem ilościowym i jakościowym. 

Sposoby nawożenia bulw ziemniaczanych

nawożenie ziemniaków wiosnąKompleksowe podejście do nawożenia obejmuje stosowanie nawozów organicznych, a także dodatkowych nawozów mineralnych. W odniesieniu do użycia nawozów organicznych, szczególnie polecane są obornik, gnojowica i gnojówka, przy czym uwzględnić należy odpowiednie pory roku. Nawożenie ziemniaków wiosną zaleca się dla gnojówki. Proces ten należy przeprowadzać przed sadzeniem, przez wzgląd na odpowiedni stosunek potasu do fosforu, na korzyść tego pierwszego. Gnojowica powinna być stosowana przed orką w porze jesieni, jednak tylko w przypadku gleb zwięzłych. Na glebach luźnych z kolei, jej zastosowanie przynosi korzyści na wczesną wiosnę, przed uprawianiem roli. Przy zastosowaniu obornika w okresie wiosennym, uzyskamy nieefektywny wzrost plonów. Dodatkowo wiosną warto pokusić się o użycie nawozów azotowych, jeszcze przed sadzeniem ziemniaków. Rozwiązanie to będzie procentować zwiększeniem wzrostu bulw ziemniaczanych oraz podniesieniem w nich poziomu białka. Jednak należy zwracać uwagę na odpowiednie ilości, ponieważ nadmiar azotu spowodować może nadmierny wzrost naziemnych części roślin, a także opóźnieniem zebrania plonów. Dawki azotu należy właściwie dobierać w oparciu głównie o kierunek uprawy.

Właściwy sposób nawożenia w odniesieniu do ziemniaków ma ogromne znaczenie. Mają tu wpływ zarówno konkretne pory roku, w których stosujemy nawozy oraz ich rodzaj. Należy zapoznać się z konkretnymi wartościami i wskazówkami dotyczącymi użycia odpowiednich nawozów, aby plon był udany, a jego skład jakościowy i wielkość bulw jak najbardziej zadowalająca. Dzięki temu konsumpcja ziemniaków stanie się czystą przyjemnością.