Zwrot podatków VAT w Niemczech

Wielu z nas prowadząc swoje działalności korzystać z możliwości zakupów z innych państw. Musimy wtedy rozliczać się według zasad danego państwa, aby odzyskać nasz podatek. W Niemczech ustalone są również pewnego rodzaju zasady, z którymi warto się zapoznać zanim rozpoczniemy zakup towarów i usług w innym kraju.

Rozliczanie się z podatku w Niemczech

zwrot VAT z NiemiecProwadząc własny biznes niekiedy zakupujemy towary i usługi z obcych państw. Zanim jednak rozpoczniemy tego typu praktykę warto wiedzieć w jaki sposób powinniśmy się rozliczać, gdyż wszystko zależy od danego państwa. Przykładem może być zwrot VAT z Niemiec, gdzie należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim produkty zakupione zostały w Niemczech oraz objęte niemieckim VATem, a firma jest czynnym podatnikiem VAT w Polsce. W żadnym wypadku firma nie może być zarejestrowana jako podatnik w Niemczech. Istotne jest również to, aby wszelkie zakupy były związane z działalnością naszego przedsiębiorstwa. Pamiętajmy również, że do rozliczeń są nam potrzebne faktury VAT oraz paragony. Ważne jest również to, abyśmy systematycznie się rozliczali, a nasze wydatki zostały zaksięgowane w księdze rachunkowej. W ten sposób zwrot będzie otrzymywany regularnie, a my nie będziemy mieć problemów. Nie zapominajmy również, iż wnioski o zwrot naszego podatku składa się obecnie drogą elektroniczną w języku niemieckim bądź angielskim. 

Jeżeli chcemy kupować towary i usługi w Niemczech oraz innych państwach europejskich musimy wiedzieć, iż zwrot podatku VAT przysługuje jedynie przy spełnieniu kilku konkretnych warunków. Nie są one trudne, jednak należy ich pilnować. Dodatkowo liczy się regularność oraz zbieranie faktur i paragonów, dzięki którym możemy udowodnić nasze zakupy zgodne z działaniem firmy.